#1846

Xin Chào,
Bạn vui lòng mô tả kỹ cho chúng tôi được không??
Cảm ơn