#1853
Avatargreenfield16
Supported

Hi Pham,
Mình vẫn chưa biết được việc chèn đoạn sản phẩm vào thanh footer đó như nào.
Giúp mình nhé,
Cảm ơn bạn!