#1854

Đoạn code kia là chèn 4 icon vào phần footer bar đó ở mobile. Bạn vui lòng đọc kỹ code nhé.

Thân,