#1900
Avatargreenfield16
Supported

Mình đã sửa và hiện theo đúng link mình muốn chèn, theo đoạn code bên dưới. Giờ mình muốn custom icon thì phải làm sao, có thể hướng dẫn thêm phần này không nhỉ, phần link mình thêm vào không hiện icon.
‘shop’ => array(
‘priority’ => 5,
‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_shop_link’,
),
‘product1’ => array(
‘priority’ => 10,
‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_product1_link’,
),
‘product2’ => array(
‘priority’ => 20,
‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_product2_link’,
),
‘wishlist’ => array(
‘priority’ => 30,
‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_wishlist’,
),

Mobile-handheld-bar1.jpg