HomePage Forums Themes Support Freshio – Organic & Food Store WordPress Theme Lỗi không hiển thị icon và submeu trên WordPress 5.6 Reply To: Lỗi không hiển thị icon và submeu trên WordPress 5.6

#2819

Chào bạn!

Mình đã kiểm tra và fix lỗi trên website của bạn rồi nhé. Bạn kiểm tra lại xem còn vấn đề gì ko.

Trân trọng!