#1997
Avatarnewkiss
Supported

tương thích với bản wp bao nhiêu bạn nhỉ. mình đang là 5.5.3