#1848
Avatargreenfield16
Supported

Chào Pham,
Hiện tại trong giao diện mobile thì nó có thanh freshio-handheld-footer-bar, thanh này mình không biết cách làm sao để làm theo ý mình. Hiện mình thì đang muốn ở dưới thanh đó hiển tại đường link theo như mình muốn ấy:
– Hiển thị nút & link theo ý mình (sản phẩm | sản phẩm | sản phẩm | sản phẩm)
Hiện tại nó mặc định ở thanh freshio-handheld-footer-bar là SHOP | MY ACCOUNT | SEARCH | MY WHISTLIST.
Cảm ơn!