Topic Resolution: Resolved
Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 16 total)
 • Author
  Posts
 • #1840
  Avatargreenfield16
  Supported

  Hi, there
  I’m Joseph, I purchased Freshio theme but it’s difficutl to edit mobile_handheld_bar in my mind.
  Product 1 | Product 2 | Product 3 | Whistlist
  Mobile Handheld bar
  Thanks!

  #1842
  Avatargreenfield16
  Supported

  Mobile-handheld-bar.jpg

  #1846

  Xin Chào,
  Bạn vui lòng mô tả kỹ cho chúng tôi được không??
  Cảm ơn

  #1848
  Avatargreenfield16
  Supported

  Chào Pham,
  Hiện tại trong giao diện mobile thì nó có thanh freshio-handheld-footer-bar, thanh này mình không biết cách làm sao để làm theo ý mình. Hiện mình thì đang muốn ở dưới thanh đó hiển tại đường link theo như mình muốn ấy:
  – Hiển thị nút & link theo ý mình (sản phẩm | sản phẩm | sản phẩm | sản phẩm)
  Hiện tại nó mặc định ở thanh freshio-handheld-footer-bar là SHOP | MY ACCOUNT | SEARCH | MY WHISTLIST.
  Cảm ơn!

  #1849

  Chào bạn,
  Bạn vào file functions.php trong freshio-child và ghi đè lại function

  function freshio_handheld_footer_bar() {
  		$links = array(
  			'shop'    => array(
  				'priority' => 5,
  				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_shop_link',
  			),
  			'my-account' => array(
  				'priority' => 10,
  				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_account_link',
  			),
  			'search'   => array(
  				'priority' => 20,
  				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_search',
  			),
  			'wishlist'  => array(
  				'priority' => 30,
  				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_wishlist',
  			),
  		);
  
  		if ( wc_get_page_id( 'myaccount' ) === - 1 ) {
  			unset( $links['my-account'] );
  		}
  
  		if ( ! function_exists( 'yith_wcwl_count_all_products' ) ) {
  			unset( $links['wishlist'] );
  		}
  
  		$links = apply_filters( 'freshio_handheld_footer_bar_links', $links );
  		?>
      <div class="freshio-handheld-footer-bar">
        <ul class="columns-<?php echo count( $links ); ?>">
  				<?php foreach ( $links as $key => $link ) : ?>
            <li class="<?php echo esc_attr( $key ); ?>">
  						<?php
  						if ( $link['callback'] ) {
  							call_user_func( $link['callback'], $key, $link );
  						}
  						?>
            </li>
  				<?php endforeach; ?>
        </ul>
      </div>
  		<?php
  	}
  #1850

  Chào bạn,
  Bạn vào file functions.php trong freshio-child và ghi đè lại function

  function freshio_handheld_footer_bar() {
  	$links = array(
  		'shop'    => array(
  			'priority' => 5,
  			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_shop_link',
  		),
  		'my-account' => array(
  			'priority' => 10,
  			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_account_link',
  		),
  		'search'   => array(
  			'priority' => 20,
  			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_search',
  		),
  		'wishlist'  => array(
  			'priority' => 30,
  			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_wishlist',
  		),
  	);
  
  	if ( wc_get_page_id( 'myaccount' ) === - 1 ) {
  		unset( $links['my-account'] );
  	}
  
  	if ( ! function_exists( 'yith_wcwl_count_all_products' ) ) {
  		unset( $links['wishlist'] );
  	}
  
  	$links = apply_filters( 'freshio_handheld_footer_bar_links', $links );
  	?>
  	<div class="freshio-handheld-footer-bar">
  		<ul class="columns-<?php echo count( $links ); ?>">
  			<?php foreach ( $links as $key => $link ) : ?>
  				<li class="<?php echo esc_attr( $key ); ?>">
  					<?php
  					if ( $link['callback'] ) {
  						call_user_func( $link['callback'], $key, $link );
  					}
  					?>
  				</li>
  			<?php endforeach; ?>
  		</ul>
  	</div>
  	<?php
  }
  #1853
  Avatargreenfield16
  Supported

  Hi Pham,
  Mình vẫn chưa biết được việc chèn đoạn sản phẩm vào thanh footer đó như nào.
  Giúp mình nhé,
  Cảm ơn bạn!

  #1854

  Đoạn code kia là chèn 4 icon vào phần footer bar đó ở mobile. Bạn vui lòng đọc kỹ code nhé.

  Thân,

  #1900
  Avatargreenfield16
  Supported

  Mình đã sửa và hiện theo đúng link mình muốn chèn, theo đoạn code bên dưới. Giờ mình muốn custom icon thì phải làm sao, có thể hướng dẫn thêm phần này không nhỉ, phần link mình thêm vào không hiện icon.
  ‘shop’ => array(
  ‘priority’ => 5,
  ‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_shop_link’,
  ),
  ‘product1’ => array(
  ‘priority’ => 10,
  ‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_product1_link’,
  ),
  ‘product2’ => array(
  ‘priority’ => 20,
  ‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_product2_link’,
  ),
  ‘wishlist’ => array(
  ‘priority’ => 30,
  ‘callback’ => ‘freshio_handheld_footer_bar_wishlist’,
  ),

  Mobile-handheld-bar1.jpg

  #1901

  Bạn gửi link bạn muốn đi đến, mình sẽ thêm vào giúp bạn 😉

  #1902
  Avatargreenfield16
  Supported

  Hiện mình chỉ cần thêm cái icon của mình vô 2 phần “Mua thịt” & “Mua Rau” ấy, chứ link mình dẫn được rồi.

  #1903

  Bạn chọn 2 icons ở đây nhé mình sẽ giúp bạn
  https://demo2.pavothemes.com/freshio/icons/

  #1904
  Avatargreenfield16
  Supported

  .freshio-icon-shopping-basket ‘này cho mua thịt
  .freshio-icon-shopping-cart ‘này cho mua rau
  Cảm ơn bạn!

  #1906

  Mình vừa thêm 2 icons vào cho bạn, bạn xem có muốn đổi thì bảo mình nhé

  #1907
  Avatargreenfield16
  Supported

  Ok, mình cảm ơn nhiều nghen.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 16 total)

You must be logged in to reply to this topic.